• Gerardus Sleeubus Stamvader van de Belgische Sleebus en Flebus families. Getuige bij zijn eerste huwelijk was Willem Sleeubus., die een broer van hem zou kunnen zijn. We vinden hem mogelijks als Sleeubus Guillelmus x ca 1630 met Judoca Zegers in Wolvertem. Gerardus zijn voorouders kwamen vermoedelijk vanuit de regio Keulen naar de streek Mechelen / Antwerpen. We vinden oa Cecilia Licker ° 20 juli 1603 in Mechelen (par. OLV over de Dijle), dochter van Cecilia Van Sleebus x Andreas Licker afkomstig uit Keulen.
 • Joannes Sleeubus (Sheibus) Zoon van Martinus, oudste zoon van Gerardus Sleeubus, wijkt uit naar Hoboken. Zijn afstammelingen vormen de Scheibus-tak. De naam sterft echter uit omdat sommigen terug overgaan op de naam Sleebus of Flebus.
 • Christophorus Sleeubus (Fliebusch) Kleinzoon van Martinus, oudste zoon van Gerardus Sleeubus. Hij wijkt uit naar Wilrijk. Zijn afstammelingen vormen de tak Flebus.
 • Jean Joseph Fleebus Jean Joseph trouwde met Mathilde Baguet en kwam zo terecht in een Antwerpse koopmansfamilie. Hij geraakte mettertijd gescheiden van zijn vrouw en verbleef na 1840 als klerk in Engeland.
  Alexander Baguet de broer van Mathilde Baguet verbleef tussen 1842 en 1853 in Rio de Janeiro en maakt vanaf 1845 een prospectiereis door Grande del Sul (Brazilië) en Paraguay.
  Maar ook Urbain Flebus een zoon van Mathilde Baguet en JJ Flebus trok als scheepsjongen, 13 jaar oud, in 1852 naar Rio de Janeiro zijn oom achterna. Hij stierf er echter in 1853 aan de gele koorts.
  René Flebus een andere zoon trouwt met Rosa Nyssens uit een welgestelde Antwerpse familie. Haar vader reisde als handelaar de wereld rond oa in de filipijnen, waar hij door een plaatselijjke kunstenaar een album met tekeningen leit maken over het leven van de inboorlingen, dat door zijn achterkleinzoon Jean Flebus voor 225.000 pound geveild werd in 1995 door Christies in Londen. Zie video op youtube: https://youtu.be/QociFQHC9H0
 • Joannes (Jan, Jean) Sleebus

  Studententijd

  In zijn studententijd was hij ook een van de oprichters van het KVHV (Katholiekn Vlaams HoogstudentenVerbond) Studeerde in 1912 af als arts in Leuven na een stage als gynecoloog in Parijs.

  Jan Sleebus als arts in Evere

  Was arts in Evere en tegelijk gemeentearts die de bevolking moest inenten en ook de nieuwe boorlingen moest onderzoeken tussen 1914 en 1945. Hij werd echter in 1945 bij een politieke afrekening door een concurerende arts uit zijn ambt als gemeentearts ontzet wegens zogezegd gemis aan burgertrouw tijdens de oorlog na een valse klacht van een persoon die echt gecollaboreerd had en dit deed om aan vervolging te ontsnappen. Jan Sleebus werd door de rechtbanken van eerste aanleg in het gelijk gesteld met de kosten voor de staat tegen 1949. Hij stierf echter aan kanker in 1955 voor hij de ontzetting uit zijn ambt als gemeentearts kon ongedaan maken.

  Beroemde voorouders van Jan Sleebus

  In de voorouders van Jan Sleebus zijn Hertog Jan I van Brabant (1252-1294) en Karel de Grote (747-814) te vinden. Ook zijn er connecties gevonden met de families van de 7 Brusselse geslachten. Zie hieronder
 • Sweder van de Heetvelde was een afstammelingvan de geslachten Sweerts, Steenweghs en Sleeus, zijn vrouw behoorde tot het geslacht Coudenberg en hun dochter Cathelyne trouwde eerst met Jan de Rycke waaruit generaties later Joost de Rycke x Joanna van Marselaer van het geslacht Serhuys. In haar 2de huwelijk troude ze met Almerik II Boote. Daardoor kwam onder haar afstammelingen van deze 2 mannen een huwelijk voor met een bloedverwantschap in de derde graad tussen Joannes VII De Rycke (28369) en Maria Boote (28367) Dus een link met 5 van de 7 originele Brusselse geslachten, die eeuwen vanaf 1305 de Brusselse schepenen en andere openbare ambten tot aan de franse revolutie hebben bemand. De overdracht gebeurde zowel langs de mannelijke als de vrouwelijke kant. Op die manier is Jan Sleebus een rechtstreekse afstammeling van Sweder van den Heetvelde. Men kan deze afstammelingen in principe beschouwen als een soort halfedelen of patriciërs, want iemand die een gewoon beroep zoals slager en smid kwam niet in aanmerking voor een openbaar ambt. Toen in de 19de eeuw de adeltitels terug in eer werden hersteld gebeurde dit niet voor de prerogatieven van de afstammelingen van de 7 geslachten. De aanvraag om erkend te worden als een afstammeling van die 7 geslachten gebeurt nu door een privé-vzw de "Koninklijke vereniging der afstammelingen van de Brusselse geslachten"
 • Jan I, Hertog van Brabant Gillis van der Balct was een bastaard van Jan I van Brabant met Joanna van der Balct. De link loopt hier over Catelyne van Heetvelde dochter van Sweder van Heetvelde eveneens naar Jan Sleebus. Daarbij wordt Jan I van Brabant tevens beschouwd als een afstammeling van Karel de Grote. Aan beroemdheden dus geen gebrek. Een andere link met de hertogen van Brabant komt er als Egidius de Rycke trouwt met Helena van der Borgh (28343), die een verre afstammeling is van Godfried van Leuven (28392) x Imagina van Loon.

 • Giuseppe Flebus Ca1800 vinden we een Flebus families rond Palmanova in het noorden van Italië. Maar hun aanwezigheid moet reeds van vroeger zijn omdat we in de zelfde streek een Francesca Flebus (#21969) vinden geboren in 1688 en zelfs in de 15de eeuw een Francesch Flebus in Gagliano. Hier ook zou de overgang Schlebusch naar Flebus kunnen gebeurd zijn oiv een romaanse taal (italiaans). Waarschijnlijk zijn er verschillende families vanuit Noord-Duitsland en/of eventueel België hier terecht gekomen.
 • Dierick Sleebus Zijn kleindochter Anna trouwt met een Petrus Moerentorf (Moretus), kleinzoon van de beroemde Antwerpse Plantijn-Moretus drukkersfamilie. - Zijn zoon Hans week waarschijnlijk uit als diamantslijper naar Hanau bij Frankfurt.
 • Alwyn Schlebusch Alwyn Schlebusch, vicepresident in Zuid-Afrika. Hij was afkomstig van een Schlebusch familie uit Keulen die rond 1700 uitweek naar Amsterdam en rond 1800 in Zuid-Afrika terecht kwam. Zijn familie was verwant met de familie Vorster in Zuid-Afrika.
 • Carina Schlebusch : Carina Schlebusch is een kleindochter van Alwyn Schlebusch. Zij is afgestudeerd als genealoog en doctoreert over het gebruik van DNA-analyse in de genealogie. Haar voorouders zijn afkomstig van een Schlebusch-familie uit Keulen, die in de 18° eeuw langs Holland uitweek naar Zuid-Afrika. De voorouders van Gerardus Sleeubus kwamen waarschijnlijk ook uit Keulen. Het zou dus interessant zijn om het y-Dna, wat door gegeven wordt langs de mannelijke kant, te vergelijken met dat van de Schlebusch-familie in Zuid-Afrika. Meer uitleg over dit soort y-Dna onderzoek vindt je onder de knop y-Dna
 • Derk Slebos In Nederland vervormt de naam Schlebusch zich gewoonlijk tot Slebos. Ze kwamen uit Duitsland uit de grenstreek met NordRheinWestphalen, de basis van alle Schlebusch families. De afstammelingen van Derk Slebus zijn langs zijn vrouw verwant met de stichter van het protestantisme Martin Luther.
 • Evert Sleebos (Slebes) Evert Sleebos (Slebes)was afkomstig van Kleef (Kleve) in Duitsland thv Nijmegen. Op 10 augustus 1765 komt hij als soldaat met het schip "Vreedenhoff" aan in Indonesië. Hij wordt er sergeant te Pasoeroean (Oost-Java). Men vindt hem als getuige in 1786 en oktober 1807.
  Hij had tenminste acht geadopteerde kinderen. Waarschijnlijk waren dit kinderen van indonesische vrouwen. De families Sleebos zijn dan ook talrijk in Oost-Java en zijn van gemengde afkomst. Een tak trouwt ook nog met een chinese.
 • Lentzis von Schlebusch De naam Schlebusch is terug te voeren tot het dorp Schlebusch. Een van de eerste naamdragers die we vonden was Lentzis von Schlebusch. De adelijke familie von Schlebusch zu Schlebusch bezat de ridderzetel van de gemeente Schlebusch. Vanuit dit dorp komen waarschijnlijk alle naamdragers met de familienaam Schlebusch, Sleebus, Flebus etc Ze zijn daarom niet noodzakelijk rechtstreekse afstammelingen van deze adelijke familie.
 • Egied Maes brouwer Egied Maes was de stichter van de brouwerij Maes te Waarloos, die hij naliet aan zijn zonen Ferdinand en Theofiel. Hélene Maes, dochter van zijn zoon Frans Maes, graanhandelaar, trouwde met de arts J. Godefridus Sleebus uit Puurs. Maar voor nog 2 andere zonen August te St-Kathelijen Waver en Leopold te Bouchout kocht Egied Maes ook een brouwerij. Die brouwerijen werden verkocht of hielden op met brouwen tussen 1920 en 1930.
 • Link Brouwerijen Moortgat en Palm En er zaten nog Brouwers in de familie. De twee zussen Joanna Elisabeth en Joanna Catharina Van Ranst waren nichten van Jan Sleebus x Helena Maes. Ze trouwden ook met 2 brouwers. Joanna Elisabeth van Ranst met Leonard Moortgat, stichter te Breendonk van de brouwerij Moortgat en Joanna Catharina met Fideel De Meesmaecker, brouwer te Steenhuffel waar het Palmbier zou gebrouwd worden.
 • Plebus We vinden in de Usa en Frankrijk nog personen met de naam Plebus. Of er enig verband bestaat met de naam Flebus kon niet achterhaald worden.