• [S59] Henri Sprangers, Honderd vooroudertafels van bekende Vlamingen, 217 p. (Leuven: Jan van Helmont, 1993).
 • [S183] Jan Caluwaerts en J. Lindemans, Van Meiseniersbloed (Brussel: J. Lindemans,1956; herwerkte uitgave - Leuven: Acco, 1998).
 • [S191] Frans Hallemans en Louis De Bondt, "Een reconstructie van Londerzeel 1702 - 1710", Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel, 2003/2-3-4 (Londerzeel: 2003). On line updated by Louis Debondt, 2007: ]http://users.telenet.be/Londerzeelvroeger/.
 • [S192] Louis De Bondt, Notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachten 1826-1900 (chronologisch) (http://users.telenet.be/Londerzeelvroeger/: Louis De Bondt, Jan 2007, 1629 p., pdf bestand).
 • [S193] Louis De Bondt, Londerzeel Volkstelling 1796, versie jan. 2007 (http://users.telenet.be/Londerzeelvroeger/: Louis De Bondt, 2002).
 • [S270] Gaston Roggeman, Lippelo notaris Frans van Nijlen 1689-1708 (Blaasveld: ca 1985); RAA - Rijksarchief Antwerpen.
 • [S275] Gaston Roggeman, Puurs notaris Jozef Adriaen Aerts 1735-1789, minuutakten, 2 delen (Blaasveld: ca 1985); RABW - Rijksarchief Beveren Waas, not. J. Aerts 54 pakken (3471-3524).
 • [S302] "Galerie Nationale, Les chefs de notre armée, Le Lieutennat Général Flébus", Le patriote illustrée, 35° année (Bruxelles: 19 octobre 1919) :p. 401.
 • [S318] Marc Verlinden, "Genealogische databank", Ten Boome (www.tenboome.webruimtehosting.net/tenboome/: Ten Boome, 2007).
 • [S371] Paul Behets, Status Animarum Leest 1723 (www.dewarevrienden.net/DWV/: 24 juni 2007).
 • [S372] Marvin Olbrechts, Kapelle op den Bos Hoofdgeld 1702, pdf bestand (http://erfgoedcel.kapelle-op-den-bos.be/: Erfgoedcel, Kapelle-op-den-Bos, 13 november 2007).
 • [S648] Pieter Donche, "De familie van Langhemeersch in de Kasselrij Ieper 14de-17de eeuw", Vlaamse Stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis, 2 maandelijks (Antwerpen - http://www.familiekunde-vlaanderen.be: VVF - Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, maart-april 2011) 47: II, 182-196.
 • [S650] Hans Schlebusch, Die Familie von Schlebusch zu Schlebusch, und Familien Schlebusch allgemein, aus Urkundenn Akten und Veröffentlichungen, 424 p. (Deutschland: Noxxon Verlag, 1994, 2000).
 • [S651] Heinrich Bott, Gründung und Anfänge der Neustadt Hanau (1596-1620), 2 Band. (Marburg: N.G. Elwert Verlag, 1970-1971).
 • [S652] Geneaknowhow, digitale bronnen België en Nederland (Moergestel, Nederland http://geneaknowhow.net/: Stichting Geneaknowhow, ).
 • [S653] Bevolkingsregister Ruisbroek 1891, Stand van het bevolkingsregister van Ruisbroek op 31 januari 1891 (www.willebroek.info: 2011).
 • [S654] Chris Apers, Volkstellingen Puurs en Oppuurs 1702-1747-1764, Fiscale Kohieren: Hoofd-, Peerde- Beestegeld ... Koetsengeld (http://www.willebroek.info/: e-mail address, juli 2003).
 • [S655] Marc Van Acker, Inschrijvingsregister van de burgerwacht Antwerpen 1830, bewerking (Hoboken: ); Felix Archief Antwerpen, Modern Archief 2918/21.
 • [S656] Luc Annaert, Tussen Dender en Dijle (http://www.ghklonderzeel.be/site/genDenderDijle.html: 2010).
 • [S657] De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796 (http://www.dewarevrienden.net: ).
 • [S693] ""5. Kroniek van Kalfort: 1900-1905"", de kalfortse klok, 16° jg., pasen 2006, nr 57 (Puurs: pasen 2006) 7-12.
 • [S697] Fred Helssen en Nancy Faes, "Stukken betreffende aanstellingen van en inlichtingen over consuls Antwerpen, 1862-1937", Consuls, 1861-1931, Inventaris ( feb 2009); Provinciaal Archief Antwerpen, PAA 496.
 • [S698] Frères Ratinckx, Guide commercial ou livre d'adresses de la ville d'Anvers, pour l'année de 1838 (1838; Antwerpen: ).
 • [S700] Paul Behets, Bundergeld Leest 1646 (www.dewarevrienden.net/DWV/: upd. feb. 2010).
 • [S701] Paul Behets, Bundergeld Leest 1674 (www.dewarevrienden.net/DWV/: upd. apr. 2010).
 • [S702] Marvin Olbrechts, Wijkboeken Mechelen intra-muros 1646-1796 , Wijkboeken 1 en 2 + stratenindex (www.dewarevrienden.net/DWV/: 2006).
 • [S703] Paul Behets, Gezinsreconstructies Hombeek en Leest ca. 1595-ca. 1805 (www.dewarevrienden.net/DWV/: 3 december 2010).
 • [S758] Paul Behets, Status Animarum Leest 1730 (www.dewarevrienden.net/DWV/: 24 juni 2007).
 • [S768] Jos Cels, Het Brouwersgeslacht Maes 1880-1990 (Antwerpen: De Vlijt, 1990).
 • [S771] Willy Van Hoof, Waverlandse Dingen (http://www.waverlandsedingen.be/: contr. juni 2013).
 • [S772] Dirk Binon, Volkstelling Puurs 1796 (http://tenboome.webruimtehosting.net/Boom/index.php: Genealogische databank Ten Boome, contr 2013).
 • [S787] Ministerie van defensie, Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, officieren geb. ca 1785-1888/ onderofficieren en soldaten geb. 1848-1888 (Brussel, Jubelpark 3: http://www.klm-mra.be/, contr 2014).
 • [S790] J. Connard en F. De Kinder, Jurisprudence du port d'Anvers et d'autres villes commerciales et industrielles de la Belgique, 1° partie (Antwerpen: typographie J. Plasky, 1873).
 • [S819] F. Joseph Steven en alii, Directory of Photographers in Belgium, Vol I Tekst, Vol II Album (Antwerpen - Rotterdam: C. de Vries-Brouwers, febr 1977).
 • [S828] Stols Eddy en alii, Brasil e Bélgica, Cinco Séculos de Conexões e Interações, organizadores Eddy Stols, Luciana Pelaes Mascaro, Clodoaldo Bueno (São Paulo: Narrativa Um www.narrativaum.com.br, 2014).
 • [S850] Paul Blaton, Genealogisch Repertorium 1584-1816 Temse (Temse: Paul Blaton, 1992).
 • [S853] José Honorato, Nyssens-Sleebus Album, Manilla et ses environs, watercolor, 1844-1846 (Manilla: 1844-1846).
 • [S855] L'Egalité de Roubaix-Tourcoing, journal quotidien (Lille: http://www.bn-r.fr/, contr 2016, 1895-1944).
 • [S862] Robert Vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen (Antwerpen: Uitgeverij Mercurius, 1977).
 • [S868] De Ware Vrienden van het Archief, Personendatabank Mechelen 14de-18de eeuw (http://www.dewarevrienden.net: 2007-2016).
 • [S875] Emile Nyssens, Les souvenirs de ma vie (Brussel: Vanderlinden, 1907).
 • [S888] Jef Paredaens, Klein-Brabantse databank (http://www.jefparedaens.be/: contr 2017).
 • [S905] Annuaire Général de la Belgique Industriel, Commercial, Maritime et Coloniale (Bruxelles: Compagnie belge de Propagande internationale, ).
 • [S911] Herman Swinnen en alii, De volkstelling van 1702 in Westelijk Vlaams-Brabant (Herent: Familiekunde Vlaanderen regio Leuven, 2019).
 • [S912] FOMU, Directory of Belgian Photographers (https://fomu.atomis.be/: FOMU, Fotomuseum Antwerpen, 1997 contr 2020).
 • [S915] Emile Spelkens, Le lignage Sleeus, Receuil des tablettes du Brabant 8 (Grandmetz: 1983).
 • [S922] Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers (Antwerpen: https://dams.antwerpen.be/, 1839-1967).
 • [S932] Danny Polfliet, Van Eycke tot Eikevliet, jaarboek, 43°jg (Puurs: Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, 2008).
 • [S942] B.E.M. Lesaffre, Petite histoire du 13me Régiment de Ligne (Namur: Imprimerie J.Dasnoy-Lambert, 10 avril 1935).
 • [S944] Wilfried L.A. Taeymans, Parochieregisters van Antwerpzn Onze-Lieve-Vrouw Dopen 1586-1599, vol I: A-G, VolII: G-Q, Vol III: R-Z + Moeders (Koninklijke Vereniging Familiekunde Vlaanderen, regio Mechelen, 2020).