Men kan ook een persoon opzoeken op basis van zijn uniek ID Nummer. Dat staat onder elke persoon voorafgegaan door het # teken.

Zie als voorbeeld de stamvader Gerardus Sleeubus met nummer 445.