<==Fotoalbum

Back: Petrus Andreas Spinsemaille (1749-1833)

Next: Ivo (1843-1934),  Petrus Franciscus (1845-1882) and Remi Spincemaille (1855-1940)

 

Zwevegem: The family of Petrus Cornelius Spincemaille


Petrus Cornelius  (1800-1878) married with Rosalia Nolf (1814-1890) had 9 children. The youngest children growned up during the potato crisis (1844-1849). It was during his live that the farm in the Stedestraat was increased and get his 19th century outlook and that the canal between the Scheldt and the Lisse was digged (1858/1859). We have a nice letter of the youngest girl Emma (Justina Emma)  dec 1882 when she was a novice in a convent at Heule and wrote a letter to her mother and her family. For a good understanding of the letter follows first the different members of the family. She wrote this letter two months after the death of  her brother Petrus Franciscus

Letter to her mother and the whole family

Emma (Justina Emma) Spincemaille (1857-1921) ref. sister Marcella

27 December 1882, Meulebeke Veld, WVl, B
  • Ursula was with Theresia and Sophie (1841-1842) one of the three eldest daughthers. She was the right hand of her mother and  knew well how to organise things. After her mother died in 1890 she continued her organisation talent as a secular economist in the convent of Heule where her sister Theresia (died in 1886 as Mother Superior  in Hollebeke) started as novice.

  • Ivo was with Petrus Franciscus and Mathilde the eldest of the three middle children. He functioned as head of the family when his father died in 1878 till 1888 when he married 45 years old (and two years before his mother will die in 1890)  with Eulalie Decraene an orphan of 27 years. Petrus Franciscus married yet in 1869, but his first wife died very soon in 1870. Born in the years of famine of 1845-1850 he had a bad health and died yet in 1882 leaving three small children from his second wife Eugénie d'Hulst. Mathilde their sister married 2 years ago with Constant Rebry from Izegem a former papal zouave.

  • Remi the youngest son was foreseen to help his parents and certainly his mother in her old days when she had difficult to walk. And like it was custom he will marry only after the death of his mother in 1891 and stay on the parental farm.  Sylvie died young (1850-?) and Emma (Justina Emma) Spincemaille (1857-1921) Reverend Sisterr Marcella started as a novice in the convent in Heule where also her sister Theresia started as novice. She also was head of the convent of Lauwe when she died in 1921. Till that time she took care of Maria Spincemaille a grandchild of her brother Petrus Franciscus.

Emma wrote this letter to her mother in a nice handwriting beginning witha a long introduction. Then she mentionned specially Eugénie (wive of her dead brother Petrus Franciscus) and her tender children , and also Remi from who she is sure he will help her mother when she has it difficult to go to the church. She ends with the  best wishes to her mother her brothers Ivo and Remi and her sister Ursula and ask to handle over her wishes to all the other family members.

 

G.Z.J.Ch!

(Gezegend Zij Jezus Christus)

Beminde Moeder Broeders en Zuster,

                             Ik kan U niet zeggen met welke voldoening ik nog eens de pen in de  hand neem om U de gevoelens en de genegenheden van mijn hert ten uwen  opzichte uit te drukken. Hoe vurig- lijk heb ik ze op Kerstdag aan Jezus  opgedragen, gij weet, lieve Moeder, Broeders en Zuster, dat uw geluk het mijne uitmaakt. Welke overvloedige zegeningen heb ik voor U niet afgesmeekt, zegeningen, die  U  in lichaam en ziel in tijd en in eeuwigheid gelukkig zullen maken en die het ongenoegen, dat ieder mensch alhier en aldaar in dit tranendal tegenkomt met een liefde-  vol en verduldig hert  te verdragen en vele  verdiensten voor de schone Hemel  te vergaren . 'T is  immers de  deugd alleen die gangbare munt is  voor de eeuwigheid.

We gaan ons best doen niet waar , lieve Moeder, Broeders en Zuster, om dit jaar , dat begint beter en beter onzen lieven Heer te dienen. 'T is daarin alleen dat ons geluk te vinden is en daarin alleen dat wij den vrede en de rust van onzen ziel zullen smaken

      Hoe gaat het met U van den winter, Moeder; kunt gij nog somwijlen  naar de kerk gaan als het goed weer is? Nu Moeder onze lieve Heer  vraagt maar hetgeen gij kunt. De kerk is nog al ver voor U en gij kunt thuis ook bidden en uw gestelijke Communie doen is het dat gij veel moet lijden om den weg te doen. Nu als er iets hapert betrouw ik mij op Remi  dat hij wel zoveel goedheid zal hebben  van het  mij te laten weten  ik heb immers zijn bezorgdheid gezien van den zomer.

    Ik moet U ook nog zeggen dat het met mij zeer wel gaat ik zou het niet beter wenschen. Ik ben wel niet ziek geweest ma ar gij zeidet toch dat ik vermagerd was.; ik heb al veel gewonnen sedert dat ik in 't Veld  en ik heb groote deugd van zover naar de kerk te mogen gaan. Alhoewel het aangenaam is offer ik  almijne voetstappen op om  er hierna ook voor geloond te zijn. Nu lieve Moeder, Broeders en Meter (ik  heb u niet vergeten) ik herhaal het  U nog eens dat ik uit de grond van mijn  hert een zalig en gelukkig  nieuwjaar wensch, een jaar met veel  troost en zegen  vol genot  en te-vredenheid, die U zo gelukkig maakt als het in dit ellendig leven mogelijk is te wezen.

     Aanvaardt lieve Moeder, Broeders Ivo en Remi en Zuster Ursula, mijn nieuwjaarswenschen alsook deze welke mijn eerwaerde Overste  en goede zusters U uit ter herte doen.

     Gelieft al mijne wenschen mede te deelen aan Mathilde  en haren beminden Echtgenoot met gelegenheid  aan Eugenie en hare teedere kinders en de andere leden van de familie

     Ik zal waarschijnlijk met nieuwjaar naar Heule niet gaan  maar misschien te Paschen als het God belieft.

     U allen groetende in de Heilige Herten van Jezus, Maria en Joseph vraag ik U  Moeder , uwen besten zegen

 Uw toegenegene dochter en Zuster,

Sr Marcella

Meulebeke Veld den 27 Xber  1882