<=UPDATES of the SITE- Home

Jules Spincemaille (1880 - 1954)

 

1. Thesis Bruno Daems.

 

2. Afbeeldingen (in ontwikkeling)

Tijdskader.

Het was een tijd van grote sociologische veranderingen in de Belgische geschiedenis.  In 1884 hadden de katholieken de schooloorlog gewonnen en zouden daardoor met een volstrekte meerderheid ten nadele van de liberalen aan de macht blijven tot aan de eerste wereldoorlog. Het is de periode waarin de vlaaamse beweging en de socialisten als nieuwe machtsgroepen naar voorkwamen.   Het establishment zowel de katholieken als de liberalen zullen beide trachten af te blokken of te incorporeren in hun machtstructuren.   Vooral de vlaamse beweging vonden ze gevaarlijk omdat dit kon lijden tot een opsplitsing van hun eigen groep of samenwerking met de tegenpartij.

 

De eerste foto's van Jules dateren van de periode 1895 - 1898 na het overlijden van zijn ouders. In de achtergrond waren het hun tante en nonkels maar vn Hugo Spincemaille die de touwtjes in handen hielden.
 
  0015HugoEtc1914Web.jpg (59109 bytes)      
Jules ging rechten studeren na het middelbaar onderwijs.  In die tijd vielen de kandidaturen (de eerste 2 jaar) nog samen met de wijsbegeerte en letteren. Die zal hij volgen aan de katholieke "Université Notre Dame"  (opgericht door de Jesuieten) te Namen. Van die tijd is slechts 1 foto bekend.
    0028JulesNamNd19031904.jpg (179478 bytes)        
Vanafhet academiejaar 1905/1906 vinden we Jules in Leuven. De eerste foto is die van de stoet bij de opening van het academisch jaar. In die tijd was een van de eerste zaken die de nieuwe studenten deden in Leuven een studentenpet aanschaffen, maar daar was in die tijd nogal wat variatie in. We zien jules op de volgende  2 foto's met de klassieke studentenpet met de lange klep, maar reeds maakt de oversized bolhoed die Albrecht Rodenbach in zijn studententijd droeg weer opgang.
0028An1906CaJulesOpenAcJaar.jpg (2033500 bytes)   0028An1906JulesZoeteWaters.jpg (61174 bytes)    
Na het eerste jaar Leuven zien wee eerst een foto van de viering van het 100-jarig bestaan van het klein-seminarie van Roeselare op 30 Juli 1906. De volgende foto's tonen dat naast studeren ook tijd werd genomen voor fysieke ontspanning, per kano op de Leuvense vaart  een wandeling in de Meerdaalwoud, of een studentenreunie van de bolhoeden. 
0028JulesJosephRoesEeuw.jpg (131625 bytes)   0028An1906JulesVaartKanoLeuven.jpg (126996 bytes)    
1907/ 1908. Het laatste universiteitsjaar van Jules 1907 - 1908 kan beschouwd worden als het meest gedenkwaardige jaar van de Vlaamse universiteitstudenten te Leuven. Reeds einde 1907 liep de spanning met de Franstaligen en de academische overheid op. Wat men niet kwijt kon langs het tijdschrift "Ons Leven" werd geventileerd langs het sluikblaadje als 'tpast waarvan Jules de inspirator was (eerste foto). Al In het begin van 1908  schakelen alle vlaamse studenten over op de pet met de korte klep. Het hoogtepunt was de viering in februari van het 20-jarig bestaan van het studententijdschrift "Ons Leven".  Ook Jules maakte deel uit van het organisatie komitee.De viering begon op Zaterdag 22 februari 1908 en eindigde op Maandag 24 februari.  Het hoogtepunt was een lichtstoet op maandagavond, 24 februari, en de hoofdprijs werd gewonnen door de "Roeselaarse Gilde"(foto 3). Om te eindigen nog een afscheidsfoto aan Leuven met Jules en zijn vrienden bij de Zoete waters. De kontakten, die hij toen legde zullen voor het leven zijn.
0028JulesLeuv.jpg (142025 bytes) 0028An1908JulesFeestcomOnsLeven1908Cdr.jpg (79204 bytes) 0028An1908JulesRoesGildCdr.jpg (222702 bytes)      
Nadat Jules was afgestudeerd zien we hier een foto van een reunie van de oud-studenten van het college van Roeselare en een foto met zijn vrouw Elise en zijn broers en zussen.
         
In het begin van de oorlog was hij lid van het plaatselijk komité voor de "Sans logis". Vanaf 1816 wordt hij activist
0028An1914To1916JulesSansLogis.jpg (3935894 bytes)            
Na het einde van de oorlog hielp hij eerst zijn medestanders vluchten en ging vervolgens naar Nederland. Samen met Borms die in BelgIë achterbleef trachtte hij nog verder actie te voeren.
0028An1918Dec22LeninLook.jpg (159570 bytes) 0028Ca1919JanVriendenSik.jpg (201623 bytes)        
Na de arrestatie van Borms begin februari 1919 zal zijn actieterrijn zich verleggen naar den Haag in Nederland.
0028JulesFaingnMarJun1919.jpg (149317 bytes)         0028An1919Jul11Voork.jpg (127981 bytes)  
0028An1919Nijmegen.jpg (129413 bytes) 0028An1919Sept03MinBuitNed.jpg (1111227 bytes)