Anna Catharina Juliana Van Saen

V, #18689, (12 december 1859 - 25 december 1889)
     Anna Catharina Juliana Van Saen werd geboren op 12 Dec 1859 te Pamel, Bra, B. Zij huwde Joannes Paulus Gansemans op 15 Sep 1885 te Pamel, Bra. Anna Catharina Juliana Van Saen overleed op 25 Dec 1889 te Pamel, Bra, in de ouderdom van 30.

Theresia Elisa Callebaut

V, #18690, (1872 - 12 februari 1923)
     Theresia Elisa Callebaut werd geboren in 1872 te Aalst, Ovl, B. Zij huwde Joannes Paulus Gansemans. Theresia Elisa Callebaut overleed op 12 Feb 1923 te Pamel, Bra, B.

Kind van Theresia Elisa Callebaut en Joannes Paulus Gansemans

Andreas Baveghems

M, #18691, (21 augustus 1836 - 22 januari 1900)
     Andreas Baveghems huwde Sophia Hertveldt. Andreas Baveghems werd geboren op 21 Aug 1836 te Borchtlombeek, Bra, B. Hij overleed op 22 Jan 1900 te Pamel, Bra, B, in de ouderdom van 63; (Landbouwer.)

Kind van Andreas Baveghems en Sophia Hertveldt

Sophia Hertveldt

V, #18692, (23 augustus 1835 - )
     Sophia Hertveldt huwde Andreas Baveghems. Sophia Hertveldt werd geboren op 23 Aug 1835 te Pamel, Bra, B.

Kind van Sophia Hertveldt en Andreas Baveghems

Josephus Stockmans

M, #18693, (11 september 1777 - 11 november 1865)
     Josephus Stockmans werd geboren op 11 Sep 1777 te Pamel, Bra, B. Hij was de zoon van Josephus Stockmans. Josephus Stockmans huwde Joanna Maria Van den Bossche, dochter van Adrianus Van den Bossche en Josina Borloo, op 5 Aug 1817 te Pamel, Bra. Josephus Stockmans overleed op 11 Nov 1865 te Pamel, Bra, in de ouderdom van 88.

Josephus Stockmans

M, #18694, (28 december 1724 - 12 december 1814)
     Josephus Stockmans werd geboren op 28 Dec 1724 te Pamel, Bra, B. Hij huwde Josina Christina De Schepper op 15 Nov 1763 te Pamel, Bra. Josephus Stockmans overleed op 12 Dec 1814 te Pamel, Bra, in de ouderdom van 89.

Kind van Josephus Stockmans

Josina Christina De Schepper

V, #18695, (8 maart 1736 - 25 januari 1816)
     Josina Christina De Schepper werd geboren op 8 Maa 1736 te Pamel, Bra, B. Zij huwde Jan Baptist Sterckx op 3 Feb 1761 te Pamel, Bra. Josina Christina De Schepper huwde Josephus Stockmans op 15 Nov 1763 te Pamel, Bra. Josina Christina De Schepper overleed op 25 Jan 1816 te Pamel, Bra, in de ouderdom van 79.

Jan Baptist Sterckx

M, #18696, (4 november 1731 - 10 september 1763)
     Jan Baptist Sterckx werd geboren op 4 Nov 1731 te Pamel, Bra, B. Hij huwde Josina Christina De Schepper op 3 Feb 1761 te Pamel, Bra. Jan Baptist Sterckx overleed op 10 Sep 1763 te Pamel, Bra, in de ouderdom van 31.

Andreas Muylaert

M, #18697, (18 juni 1879 - )
     Andreas Muylaert overleed; (fabriekswerker.) Hij werd geboren op 18 Jun 1879 te Borchtlombeek, Bra, B. Hij huwde Melania De Moyter op 12 Okt 1906 te Pamel, Bra, B.

Kind van Andreas Muylaert en Melania De Moyter

Melania De Moyter

V, #18698, (22 mei 1869 - )
     Melania De Moyter werd geboren op 22 Mei 1869 te Pamel, Bra, B. Zij huwde Andreas Muylaert op 12 Okt 1906 te Pamel, Bra.

Kind van Melania De Moyter en Andreas Muylaert

Henricus Ots

M, #18699, (17 december 1863 - 16 februari 1918)
     Henricus Ots werd geboren op 17 Dec 1863 te Pamel, Bra, B. Hij huwde Maria Theresia Minner op 1 Jun 1889 te Pamel, Bra. Henricus Ots overleed op 16 Feb 1918 te Pamel, Bra, in de ouderdom van 54; (landbouwer, gemeenteraadslid.)

Kind van Henricus Ots en Maria Theresia Minner

Maria Theresia Minner

V, #18700, (27 februari 1865 - 12 juli 1938)
     Maria Theresia Minner werd geboren op 27 Feb 1865 te Pamel, Bra, B. Zij huwde Henricus Ots op 1 Jun 1889 te Pamel, Bra. Maria Theresia Minner overleed op 12 Jul 1938 te Pamel, Bra, in de ouderdom van 73.

Kind van Maria Theresia Minner en Henricus Ots

Gustavus Segers

M, #18701, (10 oktober 1871 - 14 september 1896)
     Gustavus Segers huwde Alexandrina Magdalena Praet, dochter van Philippus Amandus Praet en Maria Isabella Beublet. Gustavus Segers werd geboren op 10 Okt 1871 te Pamel, Bra, B. Hij was de zoon van Desire Gaugericus Segers en Leonie Van Asbroeck. Gustavus Segers overleed op 14 Sep 1896 te Pamel, Bra, in de ouderdom van 24.

Alexandrina Magdalena Praet

V, #18702, (18 februari 1874 - )
     Alexandrina Magdalena Praet huwde Gustavus Segers, zoon van Desire Gaugericus Segers en Leonie Van Asbroeck. Alexandrina Magdalena Praet werd geboren op 18 Feb 1874 te Strijtem, Bra, B. Zij was de dochter van Philippus Amandus Praet en Maria Isabella Beublet.

Philippus Amandus Praet

M, #18703, (16 augustus 1846 - 6 maart 1889)
     Philippus Amandus Praet werd geboren op 16 Aug 1846 te Strijtem, Bra, B. Hij huwde Maria Isabella Beublet op 25 Okt 1871 te Strijtem, Bra. Philippus Amandus Praet overleed op 6 Maa 1889 te Strijtem, Bra, in de ouderdom van 42.

Kind van Philippus Amandus Praet en Maria Isabella Beublet

Maria Isabella Beublet

V, #18704, (27 maart 1846 - )
     Maria Isabella Beublet werd geboren op 27 Maa 1846 te Ninove, Ovl, B. Zij huwde Philippus Amandus Praet op 25 Okt 1871 te Strijtem, Bra, B.

Kind van Maria Isabella Beublet en Philippus Amandus Praet

Gustaaf Borloo

M, #18705, (21 december 1921 - 11 november 1976)
     Gustaaf Borloo werd geboren op 21 Dec 1921 te Pollare, Ovl, B. Hij was de zoon van Jan Baptist (Joannes) Borloo (Berloo) en Josephina Lauwaert. Gustaaf Borloo huwde Lieselotte Möller. Gustaaf Borloo overleed op 11 Nov 1976 te Gummersbach, Nrw, D, in de ouderdom van 54.

Kinderen van Gustaaf Borloo en Lieselotte Möller

     Gustaaf , zijn vrouw is jong gestorven, 39 jaar oud.

WO II
Gustaaf geraakt tijdens de oorlog verwikkeld in een soap in Pamel over de vervanging van de burgemeester en schepenen die de ouderdomsgrens hebben bereikt, maar geen van de kandidaten aanvaardt de benoemingen.
1941
Als gevolg van de hoge leeftijd van verschillende gemeenteraadsleden wordt het lokaal bestuur erg zwaar getroffen door de Ouderdomsverordenig van 7 maart 1941: zowel burgemeester De Schepper, eerste schepen Roossens, tweede schepen De Troyer en gemeentesecretaris Jan De Beenhouwer hebben in 1941 allen de maximumleeftijd overschreden.
Op 5 september 1941 stelt de gouverneur aan Oesterhelt, de Verwaltungschef van de Oberfeldkommandatur 672, voor om een ambtsverlenging voor burgemeester De Schepper mogelijk te maken, aangezien de bestuurlijke organisatie van de gemeente door het grote aantal vervangingen in het gedrang dreigt te komen. Twee maanden later, op 17 november 1941, weigert Oesterhelt op dit voorstel in te gaan en dringt hij aan op de graduele, maar volledige vervanging van de te oude gemeenteraadsleden: in de eerste plaats de burgemeester, later de schepenen en de gemeentesecretaris. Bovendien draagt hij een kandidaat voor het burgemeesterschap voor, met name Gustaaf Borloo, leider van de plaatselijke VNV-afdeling (van Pamel), persoonlijke vriend van Staf De Clercq (die meermaals bij Borloo thuis op bezoek komt). Na enig onderzoek besluit de arrondissementscommissaris echter dat de kandidatuur van Borloo niet voldoet.
1942
Begin 1942 besluit de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid in akkoord met de bezettende overheid dat men gezien de problemen omtrent de burgemeestersvacature eerst voor de vervanging van de schepenen moet zorgen.
Verwaltungschef Oesterhelt van de Oberfeldkommandatur 672 antwoordt echter dat hij voor een van de twee schepenambten de voorkeur heeft voor Borloo. Op dit document staat in een latere noot vermeld tot welk resultaat deze Duitse vastberadenheid heeft geleid: „Borloo bij besluit d.d. 6/6/1942 als schepen aangeduid"
1943
De hogere overheden blijven echter onbeslist en in 1943 gebeurt er iets opmerkelijks: in een brief aan de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid deelt de gouverneur mee dat alle kandidaat-schepenen die de goedkeuring van de Duitsers verkregen hebben (zowel Hertveldt en De Smedt als Borloo) om onbekende redenen aan het schepenambt verzaken. Eind 1943 neemt ook Borloo naar eigen zeggen mondeling ontslag uit de partij (VNV).
1944
Ondertussen is het reeds april 1944 en is het lokaal bestuur in de gemeente Pamel voor de Duitse overheden blijkbaar niet langer van veel belang: de zaak omtrent de vervanging van de burgemeester en schepenen blijft onbeslist.
Als gevolg van het vele werk op de gemeentelijke ravitailleringsdienst, worden in de loop van de oorlog vijf tijdelijke bedienden aangenomen, maar geen van hen onderscheidt zich daar door verzets- of collaboratieactiviteiten.
ref Van Asbroeck, Roosdaal tijdens de Tweede Wereldoorlog1
Roosdaal_WOII_LicThesisHanneVanasbroeck.pdf

VNV-afdeling Pamel.
Afdelingsleider was in 1942 Gustaaf Borloo, die echter datzelfde jaar nog werd opgevolgd door Maurits Van Saene (2).
Ze vergaderden in het café 'Bij Nausses' op de Kleistraat. Een erg actieve afdeling was het zeker niet (3).
Zeker waren er Pamelaars bij die lid werden om den brode (uit armoede, om te ontsnappen aan de verplichte tewerkstelling, …), maar anderen traden toe uit politieke overtuiging, propageerden voor de Nieuwe Orde (1) en/of engageerden zich in de Vlaamse Wacht, de Zwarte Brigade, …
Al van voor de oorlog bestond er te Pamel een afdeling van het V.N.V.
In 1942 telde de afdeling 47 leden waarvan er 15 tot de leiding behoorden en 7 ook lid waren van de Dietse Militie-Zwarte Brigade (D.M.Z.B.); in 1943 was het ledenaantal lichtjes gestegen tot 49 waarvan 15 leidinggevend en 17 die ook lid waren van de D.M.Z.B.
-------------------------------------------------------------------------------
(1) Eén voerde zo hevig propaganda dat hij door de Pamelaars ‘dokter Goebbels' werd genoemd.
(2) Maurits Van Saene (1919-2000), verhuisde naar Ninove waar hij een bekend schilder werd.
(3) Van Herreweghen Herman: 'Het interbellum en Wereldoorlog II in Pamel en O.-L.-V.-Lombeek' Davidsfonds Roosdaal, extranummer 2001 DF-Klokje, 231 p. Aldaar p. 23.2
------------------------------------------------------------------------------
ref: website van Hubert de Bolle http://hdbr.be/index.htm3

Pamel verzet en collaboratie4
Het feit dat de bevolking er voor zorgde dat de verkozen burgemeester en schepenen hun functie konden blijven uitoefenen heeft er voor gezorgd dat de VNV weinig invloed kreeg en dat er ook geen tegenreacties volgden, wat zou geleid hebben tot een lawine van acties en tegenreacties.
Slechts 1 of 2 personen sloten aan bij elk van de 4 verzetsverenigeingen en soms was de zelfde persoon lid van meer dan 1 vereniging.
Meest actief was het "Geheime Leger". Maar het is slechts op het einde van de oorlog dat de verzetsgroep het "Geheime leger" met zijn afdeling "La Dinde " in Pamel tot militaire actie overging. In de nacht van 5 op 6 mei 1944 werden er containers met munitie gedropt door de gealliëerden, waarmee het geheime leger vanaf 16 juni de spoorlijn Ninove -Denderleeuw onklaar maakte. Een inlichtingsagent Rufin de Duffeleer overleed als gevolg van zijn deportatie op 11 aug 1944 en Jozef Geeroms, op 29 juli 1944 gearresteerd, overlijdt op 15 november 1944 in het kamp van Neuengamme.
Een inwoner van Pamel zal toetreden tot de Zivilfahndungsdienst en zich in die hoedanigheid schuldig maken aan de verklikking van een werkweigeraar uit Ninove. Tijdens de bezetting doken er ook vier joden onder in de gemeente. Aan de vooravond van de bevrijding helpen omstaanders een geallieerde piloot, wiens toestel ter hoogte van de Wolvenstraat in Pamel was neergestort, om tot de bevrijding uit handen van de Duitsers te blijven.
Opmerkingen:
Zivilfahndungsdienst: een hulppolitie bestaande uit leden van de Nieuwe-orde bewegingen.

Bronvermelding(en)

  1. [S836] Hanne Van Asbroeck, Roosdaal tijdens de Tweede Wereldoorlog, Een comparatieve analyse van de plattelandsgemeenten Borchtlombeek, Onze-Lieve-Vrouw Lombeek, Pamel en Strijtem (1938-1947), licentiaatsthesis, Promotor:Bruno de Wever (Gent: Universiteit Gent, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis, 2007-2008); p 79-82.
  2. [S840] Herman Van Herreweghen, Het Interbellum en Wereldoorlog II in Pamel en OLV-Lombeek, 26ste jaarboek, extra nr 2001 (Davidsfonds Roosdaal: DF-Klokje, 2001); p 23.
  3. [S837] Hubert De Bolle, Hubert de Bolle en Roosdaal (http://hdbr.be/index.htm: contr 2016); http://hdbr.be/AZ/V/OVNVP.htm.
  4. [S836] Hanne Van Asbroeck, Roosdaal tijdens de Tweede Wereldoorlog, Een comparatieve analyse van de plattelandsgemeenten Borchtlombeek, Onze-Lieve-Vrouw Lombeek, Pamel en Strijtem (1938-1947), licentiaatsthesis, Promotor:Bruno de Wever (Gent: Universiteit Gent, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis, 2007-2008); p 92, p 104.

Helmuth Valentino (Valentino) Borloo

M, #18707, (12 mei 1946 - 25 februari 1998)
     Helmuth Valentino (Valentino) Borloo werd geboren op 12 Mei 1946 te Gummersbach, Nrw, D. Hij was de zoon van Gustaaf Borloo en Lieselotte Möller. Helmuth Valentino (Valentino) Borloo huwde Sonja Müller. Helmuth Valentino (Valentino) Borloo overleed op 25 Feb 1998 te Gummersbach, Nrw, in de ouderdom van 51.

Kind van Helmuth Valentino (Valentino) Borloo en Sonja Müller

     Valentino
Tel gids 2005 Valentino In Der Boockemüle3, D-51702 Bergneustadt
Tel gids 2005 Sonja: Nordstrasse 4, D-51702 Bergneustadt, Tel 02261-4 40 95.

Sandra Borloo

V, #18709, (1 juli 1971 - )
     Sandra Borloo werd geboren op 1 Jul 1971 te Bergneustadt, Nrw, D. Zij is de dochter van Helmuth Valentino (Valentino) Borloo en Sonja Müller.

Anna Charlotte N

V, #18710
     Anna Charlotte N huwde Donald Marcel (Donald) Borloo, zoon van Gustaaf Borloo en Lieselotte Möller.

Eddy Borloo

M, #18711, (6 april 1956 - )
     Eddy Borloo werd geboren op 6 Apr 1956 te Ninove, Ovl, B.
     Adres 1994 O. De Vidtslaan 9A, Roosdaal.

Francine M. Borloo

V, #18715, (21 juli 1940 - )
     Francine M. Borloo werd geboren op 21 Jul 1940 te Strijtem, Bra, B.
     Adres 1994: Driesstraat 7, Roosdaal.

Martha Van Geel

V, #18717, (8 juni 1923 - 31 januari 1997)
     Martha Van Geel werd geboren op 8 Jun 1923 te Pamel, Bra, B. Zij was de dochter van Edmondus Van Geel (Borloo) en Albertina Muylaert. Martha Van Geel huwde Jan Herman De Brael. Martha Van Geel overleed op 31 Jan 1997 te Ninove, Ovl, B, in de ouderdom van 73.

Kinderen van Martha Van Geel en Jan Herman De Brael

Jan Herman De Brael

M, #18718
     Jan Herman De Brael huwde Martha Van Geel, dochter van Edmondus Van Geel (Borloo) en Albertina Muylaert.

Kinderen van Jan Herman De Brael en Martha Van Geel

Luciaan Pieter (Luc) De Brael

M, #18719, (11 september 1949 - )
     Luciaan Pieter (Luc) De Brael werd geboren op 11 Sep 1949. Hij is de zoon van Jan Herman De Brael en Martha Van Geel. Luciaan Pieter (Luc) De Brael huwde Viviane Maria (Vicky) Mattens.

Kinderen van Luciaan Pieter (Luc) De Brael en Viviane Maria (Vicky) Mattens

Viviane Maria (Vicky) Mattens

V, #18720, (5 oktober 1953 - )
     Viviane Maria (Vicky) Mattens werd geboren op 5 Okt 1953. Zij huwde Luciaan Pieter (Luc) De Brael, zoon van Jan Herman De Brael en Martha Van Geel.

Kinderen van Viviane Maria (Vicky) Mattens en Luciaan Pieter (Luc) De Brael

Bert De Brael

M, #18721
     Bert De Brael is de zoon van Luciaan Pieter (Luc) De Brael en Viviane Maria (Vicky) Mattens.

Els De Brael

V, #18722, (12 oktober 1975 - )
     Els De Brael werd geboren op 12 Okt 1975. Zij is de dochter van Luciaan Pieter (Luc) De Brael en Viviane Maria (Vicky) Mattens. Els De Brael huwde Bruno Liekendael.

Bruno Liekendael

M, #18723
     Bruno Liekendael huwde Els De Brael, dochter van Luciaan Pieter (Luc) De Brael en Viviane Maria (Vicky) Mattens.

Erik De Brael

M, #18724
     Erik De Brael is de zoon van Jan Herman De Brael en Martha Van Geel.