St-Denijs (St-Genois), Wvl, B

St.-Denijs heeft twee kerkpatronen: Sint Dionysius en Sint Genesius. Dit is een zonderling geval, niet alleen omdat er twee zijn, maar omdat St.-Denijs in het Frans Saint Genois wordt geheten. Sinds 1976 maakt Sint-Denijs deel uit van de gemeente Zwevegem.
Het grondgebied van St.Denijs behoorde deels tot de kasselrij Kortrijk (842 ha. De Leiekant), deels tot het baljuwschap van Doornik (766 ha.)
Dat laatste deel, waar overigens de kerk op stond, werd bestuurd door de baljuw en de schepenen van het hoge Hof van Helkijn-St.-Denijs-Bossuit. Een koperen offerschaal met randschrift, bewaard in de sacristie, herinneren ons nog aan deze instelling. Deze heerlijkheid hing af van het bisschoppelijk leenhof van Doornik en was bovendien in het bezit van de bisschop; m.a.w. hij was de Heer van St.-Denijs. Hij bezat een groot kasteel te Helkijn en een buitenverblijf te St.-Denijs, vroeger de Belvedère geheten of Den Hul, in de volksmond. Het was gebouwd in de vorm van een torenkasteeltje waarvan slechts één vleugel bewaard bleef. (Kooigemstraat). Als wereldlijke heer én bisschop van deze parochie kon hij er toch de pastoor niet benoemen: dat kwam toe aan degene die het patronaatschap van de kerk bezat. Het wethuis van het baljuwschap van Doornik, te St.-Denijs bevond zich op de plaats in de vroegere herberg St.-Hubert, later de Afspanning, Plaats, 29, waar voormaals het gemeentehuis was.
Het Vlaamse gedeelte van de parochie ressorteert onder de baljuw en de schepenen van de heerlijkheid Beaulieu of Schoonhove; het strekte zicht uit tussen de kerk en de Streye, waarin de hele kouter van Bossuit begrepen was! Het wethuis van Beaulieu stond op den Dries, in de herberg die in 1870 "A la Bonne Femme" heette. Beaulieu strekte zich uit in St.-Denijs en Helkijn en hing af van het leenhof Vijve-Dendermonde in St.-Eloois-Vijve. In de vijftiende en zestiende eeuw behoorde Beaulieu toe aan de heren van Avelgem.
ref: http://users.skynet.be/devolder/Wouter/Kerk_s-d.htm, bewaard onder StDenijsStGenois.htm in Tmg7Bronnen