Pamel, Bra, B

Pamel behoorde net als Strijtem en Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek tot het kwartier van Brussel in het hertogdom Brabant. Ledeberg en een Kattem (Kathem) zijn 2 gehuchten van Pamel.

Ledeberg
een belangrijk gehucht van Pamel, is gesitueerd op een getuigeheuvel die ook al in de prehistorie bewoond geweest moet zijn. Op de Ledeberg bevindt zich de Sint-Apolloniakerk, die reeds in de 12e eeuw vermeld werd.
De burcht van de heren van Pamel-Ledeberg, evenals de oude dorpskerk aan de Dender zijn volledig verdwenen. Omstreeks 1900 werd het Pamelse dorpscentrum van aan de vochtige Denderoever verplaatst naar een hoger gelegen plaats aan de voet van de Ledeberg.

Parochie Kattem - Parochie Onbevlekt Hart van Maria
Bij besluit van de Regent van 7 mei 1945 werd het gedeelte van het gehucht 'Cathem' dat lag op het grondgebied van de parochie 'van de H. Gaugericus te Pamel', toegevoegd aan het grondgebied van de parochie 'van den H. Amandus te Borchtlombeek'. Tegelijkertijd werd een kapelanij opgericht 'onder de aanroeping van het Onbevlekt Hart van Maria', afhangend van de parochie Borchtlombeek. Een kapelanij dus met een kapelaan, maar de bewoners van Kattem spraken steevast over hun parochie en hun pastoor.
Op grond geschonken door Maria Van Tricht werd in 1947 aan de Abeelstraat een nieuwe kerk (kostprijs ongeveer 1000000 fr.) en een (eenvoudige) pastorie gebouwd. De kerk werd op 9 november 1947 ingewijd

Op 1 januari 1965 fusioneerden Pamel, Strijtem en O.L.V.-Lombeek. De nieuwe gemeente werd Rosendael gedoopt naar het veld waar de 3 gemeenten aan elkaar grenzen. Om verwarring met de Nederlandse naamgenoot te vermijden, werd de naam gewijzigd in Roosdaal. Bij de fusieoperatie van 1976 kreeg Roosdaal ook nog het grootste deel van Borchtlombeek erbij.