Mechelen (O.L.V.over de Dijle), Ant, B

Opgepast in Mechelen vindt men 3 parochies Onze Lieve Vrouw: O.L.V. van Hanswijk, O.L.V. over de Dijle, O.L.V. Gasthuis.
Tal van dopen en huwelijken te Mechelen, parochie Ons Lieve Vrouw over de Dijle zijn van personen die eigenlijk in Klein Willebroek woonden. Het betreft hier meestal vissers vandaar dat dit de 'vissers' of 'schipperskerk' is (er hangt een doek van Rubens over de 'wonderbaarlijke visvangst')