Hoegaarden (Overlaar), Bra, B

Na het Oude Regime was het Hoegaardse grondgebied aldus uiteengevallen in 4 onafhankelijke gemeenten: Hoegaarden, Overlaar, Rommersom en Bost. Door het Koninklijke Besluit van 17 augustus 1820 werden de 4 entiteiten weer samengevoegd. Dit zou blijven tot in 1882. In dit jaar werd Bost een zelfstandige gemeente.