L.F.H. Beerenbroek (public functions copied from a website )

Foto L.F.H. Beerenbroek
Limburger die zowel zitting had in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordiging als de Nederlandse Tweede en Eerste Kamer. Burgemeester van Weert en later van Roermond. In 1848 commissaris voor de verkiezingen in Limburg voor het Duitse Bondsparlement. Liet in de Eerste Kamer in de vijfendertig jaar dat hij lid was weinig van zich horen. moderaat of gematigd liberaal, in de periode 1847-1884: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer
 

voornamen

Ludovicus Franciscus Hubertus  

personalia

 
geboorteplaats en -datum Weert, 25 maart 1805 overlijdensplaats en -datum Roermond, 4 mei 1884
levensbeschouwing Rooms-Katholiek  

partij/stroming

stroming(en) liberaal (na 1848 gematigd liberaal)
 

loopbaan

-   burgemeester van Weert, van 1830 tot 1 mei 1840
-   lid Kamer van Afgevaardigden van België, van 1835 tot 1839
-   schoolopziener zesde schooldistrict van Limburg (Weert en omgeving), van 1843 tot 1870
-   lid Staten van het hertogdom Limburg voor de steden (Roermond), tot 1847
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het hertogdom Limburg, van 22 maart 1847 tot 1 juli 1848
-   districtscommissaris van Roermond, van 1847 tot 1850
-   hertogelijk-Limburgs commissaris voor de Duitse hoofdzaken, vanaf 1 mei 1848
-   lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Limburg, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1880
-   lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Limburg, van 7 oktober 1850 tot 4 mei 1884
-   burgemeester van Roermond, van 8 maart 1856 tot september 1875
 

nevenfuncties

overzicht lid college van regenten Huis van Arrest te Roermond, vanaf 5 juni 1861 (nog in 1880)  

activiteiten

als parlementariër  
-   Sprak vrij zelden in de Eerste Kamer, de laatste jaren in het geheel niet
-   Stemde in 1869 tegen het voorstel tot afschaffing van het dagbladzegel
-   Stemde in 1870 tegen het voorstel tot afschaffing van de doodstraf
-   Behoorde in 1870 tot de meerderheid die bewerkstelligde dat de begroting van Nederlands-Indië werd verworpen, wat leidde tot het aftreden van minister De Waal
 

wetenswaardigheden

algemeen  
-   Was in 1848 als commissaris belast met het regelen van de verkiezing van de afgevaardigden in de Rijksdag te Frankfurt aan Mein en met het uitvoeren van het besluit tot uitvoer van paarden uit de Duitse Bondsstaten
uit de privé-sfeer Zijn vader was koopman en lid van de raad van het arrondissement Roermond
woonplaats(en)/adres(sen)  
-   Nunhem, kasteel Elizabethsdal ('s zomers)
-   Roermond ('s winters)
ridderorden  
-   Ridder in de Orde van de Nederlandse leeuw
-   Commandeur in de Orde van de Eikenkroon, 4 augustus 1867
buitenlandse onderscheidingen Ridder in de Leopoldsorde van België  

publicaties/bronnen

literatuur  
-   E. Haanen, "Vive les Belges, merde pour les Hollandais of Weert in de jaren 1838/1839", in: Jaarboek voor Weert 1989, pp. 140-151
-   Ned. Patriciaat, 1921/22

familie/gezin

samenlevingsvorm gehuwd te Roermond, 6 augustus 1838
naam partner J.S.F. Mulbracht, Jeanetta Sophia Francisca kinderen
1 zoon en 4 dochters naam vader G. Beerenbroek, Gijsbertus
geboorteplaats en/of -datum vader Eindhoven, 1750 naam moeder M.B. Painsmay, Maria Barbara
geboorteplaats en/of -datum moeder Roermond, 3 november 1768 beroep grootvader (vaderskant)
 
-   koopman
-   burgemeester van Eindhoven
-   schepen van Eindhoven

familierelaties

Grootvader van E.B.F.F. baron Wittert van Hoogland, Eerste-Kamerlid